Política de privacitat

En compliment del que es disposa en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que regula el dret d’informació en la recollida de les dades personals, BAKU CREATIVITAT I COMUNICACIÓ, S.L. informa als Usuaris que emplenin algun dels formularis d’aquest lloc web, que disposa dels següents fitxers inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en els quals s’incorporaran les dades personals dels Usuaris que emplenin algun formulari d’aquest web, denominats:

  • FITXER AGENDES ELECTRÒNIQUES DE CONTACTES: En aquest fitxer s’inclouran les dades dels Usuaris que ens contactin a través del formulari contactar i dels Usuaris que ens deixin una resposta i publiquin els seus comentaris al web, que tractarem amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, suggeriments, comentaris o consultes dels Usuaris, mantenir comunicacions comercials, així com per mantenir-los informats sobre productes o serveis similars als contractats o adquirits per l’Usuari.

Si no desitgés que BAKU conservi les seves dades pot manifestar la seva negativa al tractament per e-mail a hola@baku.cat. De conformitat amb el Reglament que desenvolupa la LOPD, li informem que de transcórrer 30 dies sense que l’Usuari s’hagi pronunciat sobre aquest tema, entendrem que consent el tractament de les seves dades.

  • FITXER SUBSCRIPTORS NEWSLETTER: en aquest fitxer s’inclouran les dades dels Usuaris que se subscriguin per rebre la Newsletter de BAKU i que tractarem amb la finalitat de gestionar aquesta subscripció.
  • FITXER CURRÍCULUMS: en aquest fitxer s’inclouran les dades dels Usuaris que desitgin treballar a BAKU i ens enviïn les seves dades de contacte i CV a través del formulari del web, que tractarem amb la finalitat de dur a terme processos de selecció de personal.

Els destinataris de les dades que els Usuaris del lloc web ens facilitin mitjançant l’enviament d’algun dels formularis d’aquest web, seran l’equip de professionals de BAKU.

Sempre que un Usuari contacti amb BAKU i faciliti una adreça de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica, l’Usuari expressament accepta i autoritza que l’esmentat mitjà sigui utilitzat preferentment com a canal de comunicació.

Els Usuaris garanteixen que les seves dades personals aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent els Usuaris els únics responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. Així mateix, a l’efecte de garantir la qualitat i l’actualització de les dades, l’Usuari comunicarà qualsevol modificació que pogués tenir lloc en les dades facilitades.

En el cas que les dades aportades per un Usuari pertanyessin a un tercer diferent de qui facilita les dades, l’Usuari haurà d’informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a BAKU.

Els Usuaris que ho desitgin poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant correu electrònic dirigit a hola@baku.cat o mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça: carrer Cremat 27, primer pis, 08221 de Terrassa, en els termes que estableix l’EL 15/1999.