Manual d’identitat per CIRCUTOR

Manual d’identitat per CIRCUTOR

Manual d’identitat per CIRCUTOR

Manual d’identitat per CIRCUTOR

Manual d’identitat per CIRCUTOR

Cas d'estudi

Cas d'estudi

Cas d'estudi

baku-circutor-portda-03

CIRCUTOR és una empresa tecnològica fundada el 1973 i centrada en l'ús eficient de l'energia. La seva activitat s'inicia amb la producció dels primers transformadors diferencials i relés electromecànics fabricats a Espanya, i s'expandeix amb el desenvolupament d'una gamma cada vegada més completa d'equips de protecció, mesurament i control elèctric. En l'actualitat, CIRCUTOR manté relacions comercials amb més de 90 països i aporta solucions en àrees com l'automatització i els sistemes de producció industrial d'alt rendiment, el vehicle elèctric, les TIC, l'energia eòlica i les renovables.

El projecte parteix de la voluntat de facilitar a totes les persones i organitzacions vinculades amb CIRCUTOR una introducció a la seva cultura corporativa i un manual que defineixi i estructuri la seva identitat visual i verbal, per tal de garantir que la marca s'expressi de forma coherent i efectiva.

En l'apartat d'identitat visual, el Manual recull elements dissenyats amb anterioritat pel Departament d’Imatge i Comunicació de CIRCUTOR, com el logotip, el símbol, el tagline, la tipografía, i la iconografia, entre d’altres. En base a aquests, s’estableixen les normes de construcció i d’ús de la marca. Addicionalment, dissenyem un sistema de patrons i gràfica accessòria i una guia d'estil per la direcció d'art fotogràfica.

En l'apartat d'identitat verbal, ajudem a CIRCUTOR a trobar una forma pròpia d'expressar-se i transmetre els seus missatges, creant les percepcions adequades i connectant millor amb els seus públics. A més d'això, elaborem una guia per la creació de continguts que siguin rellevants, elevin la percepció de la marca i puguin difondre's per mitjà de canals diversos.

Un cop establerts els principis d'identitat de la marca, oferim pautes i recursos per la creació de diversos elements de comunicació corporativa, com anuncis de premsa, promocions comercials, catàlegs de producte o presentacions corporatives –entre d'altres–, vetllant per una òptima aplicació de la marca més enllà del seu marc teòric.

CIRCUTOR és una empresa tecnològica fundada el 1973 i centrada en l'ús eficient de l'energia. La seva activitat s'inicia amb la producció dels primers transformadors diferencials i relés electromecànics fabricats a Espanya, i s'expandeix amb el desenvolupament d'una gamma cada vegada més completa d'equips de protecció, mesurament i control elèctric. En l'actualitat, CIRCUTOR manté relacions comercials amb més de 90 països i aporta solucions en àrees com l'automatització i els sistemes de producció industrial d'alt rendiment, el vehicle elèctric, les TIC, l'energia eòlica i les renovables.

El projecte parteix de la voluntat de facilitar a totes les persones i organitzacions vinculades amb CIRCUTOR una introducció a la seva cultura corporativa i un manual que defineixi i estructuri la seva identitat visual i verbal, per tal de garantir que la marca s'expressi de forma coherent i efectiva.

En l'apartat d'identitat visual, el Manual recull elements dissenyats amb anterioritat pel Departament d’Imatge i Comunicació de CIRCUTOR, com el logotip, el símbol, el tagline, la tipografía, i la iconografia, entre d’altres. En base a aquests, s’estableixen les normes de construcció i d’ús de la marca. Addicionalment, dissenyem un sistema de patrons i gràfica accessòria i una guia d'estil per la direcció d'art fotogràfica.

En l'apartat d'identitat verbal, ajudem a CIRCUTOR a trobar una forma pròpia d'expressar-se i transmetre els seus missatges, creant les percepcions adequades i connectant millor amb els seus públics. A més d'això, elaborem una guia per la creació de continguts que siguin rellevants, elevin la percepció de la marca i puguin difondre's per mitjà de canals diversos.

Un cop establerts els principis d'identitat de la marca, oferim pautes i recursos per la creació de diversos elements de comunicació corporativa, com anuncis de premsa, promocions comercials, catàlegs de producte o presentacions corporatives –entre d'altres–, vetllant per una òptima aplicació de la marca més enllà del seu marc teòric.

CIRCUTOR és una empresa tecnològica fundada el 1973 i centrada en l'ús eficient de l'energia. La seva activitat s'inicia amb la producció dels primers transformadors diferencials i relés electromecànics fabricats a Espanya, i s'expandeix amb el desenvolupament d'una gamma cada vegada més completa d'equips de protecció, mesurament i control elèctric. En l'actualitat, CIRCUTOR manté relacions comercials amb més de 90 països i aporta solucions en àrees com l'automatització i els sistemes de producció industrial d'alt rendiment, el vehicle elèctric, les TIC, l'energia eòlica i les renovables.

El projecte parteix de la voluntat de facilitar a totes les persones i organitzacions vinculades amb CIRCUTOR una introducció a la seva cultura corporativa i un manual que defineixi i estructuri la seva identitat visual i verbal, per tal de garantir que la marca s'expressi de forma coherent i efectiva.

En l'apartat d'identitat visual, el Manual recull elements dissenyats amb anterioritat pel Departament d’Imatge i Comunicació de CIRCUTOR, com el logotip, el símbol, el tagline, la tipografía, i la iconografia, entre d’altres. En base a aquests, s’estableixen les normes de construcció i d’ús de la marca. Addicionalment, dissenyem un sistema de patrons i gràfica accessòria i una guia d'estil per la direcció d'art fotogràfica.

En l'apartat d'identitat verbal, ajudem a CIRCUTOR a trobar una forma pròpia d'expressar-se i transmetre els seus missatges, creant les percepcions adequades i connectant millor amb els seus públics. A més d'això, elaborem una guia per la creació de continguts que siguin rellevants, elevin la percepció de la marca i puguin difondre's per mitjà de canals diversos.

Un cop establerts els principis d'identitat de la marca, oferim pautes i recursos per la creació de diversos elements de comunicació corporativa, com anuncis de premsa, promocions comercials, catàlegs de producte o presentacions corporatives –entre d'altres–, vetllant per una òptima aplicació de la marca més enllà del seu marc teòric.

CIRCUTOR és una empresa tecnològica fundada el 1973 i centrada en l'ús eficient de l'energia. La seva activitat s'inicia amb la producció dels primers transformadors diferencials i relés electromecànics fabricats a Espanya, i s'expandeix amb el desenvolupament d'una gamma cada vegada més completa d'equips de protecció, mesurament i control elèctric. En l'actualitat, CIRCUTOR manté relacions comercials amb més de 90 països i aporta solucions en àrees com l'automatització i els sistemes de producció industrial d'alt rendiment, el vehicle elèctric, les TIC, l'energia eòlica i les renovables.

El projecte parteix de la voluntat de facilitar a totes les persones i organitzacions vinculades amb CIRCUTOR una introducció a la seva cultura corporativa i un manual que defineixi i estructuri la seva identitat visual i verbal, per tal de garantir que la marca s'expressi de forma coherent i efectiva.

En l'apartat d'identitat visual, el Manual recull elements dissenyats amb anterioritat pel Departament d’Imatge i Comunicació de CIRCUTOR, com el logotip, el símbol, el tagline, la tipografía, i la iconografia, entre d’altres. En base a aquests, s’estableixen les normes de construcció i d’ús de la marca. Addicionalment, dissenyem un sistema de patrons i gràfica accessòria i una guia d'estil per la direcció d'art fotogràfica.

En l'apartat d'identitat verbal, ajudem a CIRCUTOR a trobar una forma pròpia d'expressar-se i transmetre els seus missatges, creant les percepcions adequades i connectant millor amb els seus públics. A més d'això, elaborem una guia per la creació de continguts que siguin rellevants, elevin la percepció de la marca i puguin difondre's per mitjà de canals diversos.

Un cop establerts els principis d'identitat de la marca, oferim pautes i recursos per la creació de diversos elements de comunicació corporativa, com anuncis de premsa, promocions comercials, catàlegs de producte o presentacions corporatives –entre d'altres–, vetllant per una òptima aplicació de la marca més enllà del seu marc teòric.

CIRCUTOR és una empresa tecnològica fundada el 1973 i centrada en l'ús eficient de l'energia. La seva activitat s'inicia amb la producció dels primers transformadors diferencials i relés electromecànics fabricats a Espanya, i s'expandeix amb el desenvolupament d'una gamma cada vegada més completa d'equips de protecció, mesurament i control elèctric. En l'actualitat, CIRCUTOR manté relacions comercials amb més de 90 països i aporta solucions en àrees com l'automatització i els sistemes de producció industrial d'alt rendiment, el vehicle elèctric, les TIC, l'energia eòlica i les renovables.

El projecte parteix de la voluntat de facilitar a totes les persones i organitzacions vinculades amb CIRCUTOR una introducció a la seva cultura corporativa i un manual que defineixi i estructuri la seva identitat visual i verbal, per tal de garantir que la marca s'expressi de forma coherent i efectiva.

En l'apartat d'identitat visual, el Manual recull elements dissenyats amb anterioritat pel Departament d’Imatge i Comunicació de CIRCUTOR, com el logotip, el símbol, el tagline, la tipografía, i la iconografia, entre d’altres. En base a aquests, s’estableixen les normes de construcció i d’ús de la marca. Addicionalment, dissenyem un sistema de patrons i gràfica accessòria i una guia d'estil per la direcció d'art fotogràfica.

En l'apartat d'identitat verbal, ajudem a CIRCUTOR a trobar una forma pròpia d'expressar-se i transmetre els seus missatges, creant les percepcions adequades i connectant millor amb els seus públics. A més d'això, elaborem una guia per la creació de continguts que siguin rellevants, elevin la percepció de la marca i puguin difondre's per mitjà de canals diversos.

Un cop establerts els principis d'identitat de la marca, oferim pautes i recursos per la creació de diversos elements de comunicació corporativa, com anuncis de premsa, promocions comercials, catàlegs de producte o presentacions corporatives –entre d'altres–, vetllant per una òptima aplicació de la marca més enllà del seu marc teòric.

baku-circutor-doble-pag-04
baku-circutor-doble-pag-09
baku-circutor-doble-pag-07

INFO

Client: CIRCUTOR
Sector: Industrial, tecnològic, elèctric
Serveis: Branding, consultoria de marca, manual d’identitat, brandbook, identitat visual, identitat verbal,  direcció d’art i fotografia, disseny gràfic, redacció, aplicacions de marca, disseny web
Persones implicades: 5

INFO

Client: CIRCUTOR
Sector: Industrial, tecnològic, elèctric
Serveis: Branding, consultoria de marca, manual d’identitat, brandbook, identitat visual, identitat verbal,  direcció d’art i fotografia, disseny gràfic, redacció, aplicacions de marca, disseny web
Persones implicades: 5

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL