Branding i web INS Terrassa

Branding i web INS Terrassa

Branding i web INS Terrassa

Branding i web INS Terrassa

Branding i web INS Terrassa

Connectem l’Institut de Terrassa amb la seva ciutat

Connectem l’Institut de Terrassa amb la seva ciutat

Connectem l’Institut de Terrassa amb la seva ciutat

Connectem l’Institut de Terrassa amb la seva ciutat

Connectem l’Institut de Terrassa amb la seva ciutat

Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

L’INS (Institut de Terrassa) —fundat l’any 1955— és un referent educatiu a la ciutat, que ha anat creixent fins a consolidar l’oferta educativa més àmplia i diversa de la comarca del Vallès Occidental. Formen part de la comunitat educativa del centre més de 1800 alumnes i 150 docents.

L'institut necessitava actualitzar completament la seva identitat visual i replantejar la seva presència online, mitjançant un projecte global que no només presentés la seva nova imatge a antics i nous usuaris, sinó que cobrís totes les necessitats que alumnes, professors i potencials interessats en la seva oferta formativa poguessin tenir. Des de qüestions purament comunicatives a accessos fàcils a tot tipus de documentació i recursos.
 

L’INS (Institut de Terrassa) —fundat l’any 1955— és un referent educatiu a la ciutat, que ha anat creixent fins a consolidar l’oferta educativa més àmplia i diversa de la comarca del Vallès Occidental. Formen part de la comunitat educativa del centre més de 1800 alumnes i 150 docents.

L'institut necessitava actualitzar completament la seva identitat visual i replantejar la seva presència online, mitjançant un projecte global que no només presentés la seva nova imatge a antics i nous usuaris, sinó que cobrís totes les necessitats que alumnes, professors i potencials interessats en la seva oferta formativa poguessin tenir. Des de qüestions purament comunicatives a accessos fàcils a tot tipus de documentació i recursos.

L’INS (Institut de Terrassa) —fundat l’any 1955— és un referent educatiu a la ciutat, que ha anat creixent fins a consolidar l’oferta educativa més àmplia i diversa de la comarca del Vallès Occidental. Formen part de la comunitat educativa del centre més de 1800 alumnes i 150 docents.

L'institut necessitava actualitzar completament la seva identitat visual i replantejar la seva presència online, mitjançant un projecte global que no només presentés la seva nova imatge a antics i nous usuaris, sinó que cobrís totes les necessitats que alumnes, professors i potencials interessats en la seva oferta formativa poguessin tenir. Des de qüestions purament comunicatives a accessos fàcils a tot tipus de documentació i recursos.

L’INS (Institut de Terrassa) —fundat l’any 1955— és un referent educatiu a la ciutat, que ha anat creixent fins a consolidar l’oferta educativa més àmplia i diversa de la comarca del Vallès Occidental. Formen part de la comunitat educativa del centre més de 1800 alumnes i 150 docents.

L'institut necessitava actualitzar completament la seva identitat visual i replantejar la seva presència online, mitjançant un projecte global que no només presentés la seva nova imatge a antics i nous usuaris, sinó que cobrís totes les necessitats que alumnes, professors i potencials interessats en la seva oferta formativa poguessin tenir. Des de qüestions purament comunicatives a accessos fàcils a tot tipus de documentació i recursos.

L’INS (Institut de Terrassa) —fundat l’any 1955— és un referent educatiu a la ciutat, que ha anat creixent fins a consolidar l’oferta educativa més àmplia i diversa de la comarca del Vallès Occidental. Formen part de la comunitat educativa del centre més de 1800 alumnes i 150 docents.

L'institut necessitava actualitzar completament la seva identitat visual i replantejar la seva presència online, mitjançant un projecte global que no només presentés la seva nova imatge a antics i nous usuaris, sinó que cobrís totes les necessitats que alumnes, professors i potencials interessats en la seva oferta formativa poguessin tenir. Des de qüestions purament comunicatives a accessos fàcils a tot tipus de documentació i recursos.

INFO

INFO

Client: INS Terrassa
Serveis: Branding, manual d'identitat corporativa, gràfica publicitària, aplicacions, disseny web
Persones implicades: 4

Client: INS Terrassa
Serveis: Branding, manual d'identitat corporativa, gràfica publicitària, aplicacions, disseny web
Persones implicades: 4

Client: INS Terrassa
Serveis: Branding, manual d'identitat corporativa, gràfica publicitària, aplicacions, disseny web
Persones implicades: 4

Client: INS Terrassa
Serveis: Branding, manual d'identitat corporativa, gràfica publicitària, aplicacions, disseny web
Persones implicades: 4

Client: INS Terrassa
Serveis: Disseny editorial, fotografia, redacció, traducció, producció impresa, disseny web
Persones implicades: 4

1

1

El repte

El repte

El repte

El repte consisteix en crear una imatge de marca nova per L’INS, que sintonitzi amb el discurs actual del centre i amb els seus principals valors: la proximitat amb l’alumnat i el seu acompanyament, la qualitat i la diversitat de l’oferta educativa, i el lligam del centre amb la ciutat. Una marca que representi un pas endavant clar que revitalitzi totalment el seu ecosistema visual i la seva projecció.

Quant al seu lloc web, el repte consisteix a reorganitzar l'ecosistema en línia de l'INS Terrassa, inicialment molt disgregat i poc coherent visualment, amb informació present en plataformes diferents amb els seus respectius accessos de gestió. La necessitat fonamental del nou web és servir com un punt de partida des del qual accedir a recursos existents, útils per a alumnes i professors, a més d'oferir una experiència renovada i efectiva a nous i potencials usuaris.

El repte consisteix en crear una imatge de marca nova per L’INS, que sintonitzi amb el discurs actual del centre i amb els seus principals valors: la proximitat amb l’alumnat i el seu acompanyament, la qualitat i la diversitat de l’oferta educativa, i el lligam del centre amb la ciutat. Una marca que representi un pas endavant clar que revitalitzi totalment el seu ecosistema visual i la seva projecció.

Quant al seu lloc web, el repte consisteix a reorganitzar l'ecosistema en línia de l'INS Terrassa, inicialment molt disgregat i poc coherent visualment, amb informació present en plataformes diferents amb els seus respectius accessos de gestió. La necessitat fonamental del nou web és servir com un punt de partida des del qual accedir a recursos existents, útils per a alumnes i professors, a més d'oferir una experiència renovada i efectiva a nous i potencials usuaris.

El repte consisteix en crear una imatge de marca nova per L’INS, que sintonitzi amb el discurs actual del centre i amb els seus principals valors: la proximitat amb l’alumnat i el seu acompanyament, la qualitat i la diversitat de l’oferta educativa, i el lligam del centre amb la ciutat. Una marca que representi un pas endavant clar que revitalitzi totalment el seu ecosistema visual i la seva projecció.

Quant al seu lloc web, el repte consisteix a reorganitzar l'ecosistema en línia de l'INS Terrassa, inicialment molt disgregat i poc coherent visualment, amb informació present en plataformes diferents amb els seus respectius accessos de gestió. La necessitat fonamental del nou web és servir com un punt de partida des del qual accedir a recursos existents, útils per a alumnes i professors, a més d'oferir una experiència renovada i efectiva a nous i potencials usuaris.

El repte consisteix en crear una imatge de marca nova per L’INS, que sintonitzi amb el discurs actual del centre i amb els seus principals valors: la proximitat amb l’alumnat i el seu acompanyament, la qualitat i la diversitat de l’oferta educativa, i el lligam del centre amb la ciutat. Una marca que representi un pas endavant clar que revitalitzi totalment el seu ecosistema visual i la seva projecció.

Quant al seu lloc web, el repte consisteix a reorganitzar l'ecosistema en línia de l'INS Terrassa, inicialment molt disgregat i poc coherent visualment, amb informació present en plataformes diferents amb els seus respectius accessos de gestió. La necessitat fonamental del nou web és servir com un punt de partida des del qual accedir a recursos existents, útils per a alumnes i professors, a més d'oferir una experiència renovada i efectiva a nous i potencials usuaris.

2

2

El procès

El procès

El procès

Establim un nou sistema visual configurant codis cromàtics, tipogràfics i estructurals. El sistema de color parteix de valors presents a l’aprenentatge: un verd poc estrident que expressa serenitat i calma, un taronja aportant determinació, entusiasme i passió i un blau, habitualment lligat a l’intelectualitat, la ment i els seus processos.

La gràfica accessòria que hem dissenyat representa conceptualment la multiplicitat de camins que un alumne pot escollir i recòrrer al centre. Es construeix partint d’un element gràfic inicial que podem duplicar i lligar amb altres elements per generar composicions elaborades o patrons que ajuden a la generació de la identitat visual.

Per resoldre la web, portem a terme un procés d'estructuració completa de la informació dispersa en diverses webs existents, facilitant accessos ordenats a les diferents fonts d'informació i recursos per a alumnes. Identifiquem necessitats funcionals clau i tipus d'usuari amb les seves necessitats particulars.

Paral·lelament, es duen a terme sessions fotogràfiques que mostren la diversitat del centre i la seva realitat en el dia a dia, vestint amb elles la totalitat de les seccions presents a la web, generalment centrades en l'accés efectiu a la informació.

El disseny resultant és sobri i estructuralment senzill, i fent un ús puntual d'elements visuals i gràfica accessòria, unit a grans espaiats i crides a l'acció, configura un projecte apte per a un ampli espectre d'usuaris.

Establim un nou sistema visual configurant codis cromàtics, tipogràfics i estructurals. El sistema de color parteix de valors presents a l’aprenentatge: un verd poc estrident que expressa serenitat i calma, un taronja aportant determinació, entusiasme i passió i un blau, habitualment lligat a l’intelectualitat, la ment i els seus processos.

La gràfica accessòria que hem dissenyat representa conceptualment la multiplicitat de camins que un alumne pot escollir i recòrrer al centre. Es construeix partint d’un element gràfic inicial que podem duplicar i lligar amb altres elements per generar composicions elaborades o patrons que ajuden a la generació de la identitat visual.

Per resoldre la web, portem a terme un procés d'estructuració completa de la informació dispersa en diverses webs existents, facilitant accessos ordenats a les diferents fonts d'informació i recursos per a alumnes. Identifiquem necessitats funcionals clau i tipus d'usuari amb les seves necessitats particulars.

Paral·lelament, es duen a terme sessions fotogràfiques que mostren la diversitat del centre i la seva realitat en el dia a dia, vestint amb elles la totalitat de les seccions presents a la web, generalment centrades en l'accés efectiu a la informació.

El disseny resultant és sobri i estructuralment senzill, i fent un ús puntual d'elements visuals i gràfica accessòria, unit a grans espaiats i crides a l'acció, configura un projecte apte per a un ampli espectre d'usuaris.

Establim un nou sistema visual configurant codis cromàtics, tipogràfics i estructurals. El sistema de color parteix de valors presents a l’aprenentatge: un verd poc estrident que expressa serenitat i calma, un taronja aportant determinació, entusiasme i passió i un blau, habitualment lligat a l’intelectualitat, la ment i els seus processos.

La gràfica accessòria que hem dissenyat representa conceptualment la multiplicitat de camins que un alumne pot escollir i recòrrer al centre. Es construeix partint d’un element gràfic inicial que podem duplicar i lligar amb altres elements per generar composicions elaborades o patrons que ajuden a la generació de la identitat visual.

Per resoldre la web, portem a terme un procés d'estructuració completa de la informació dispersa en diverses webs existents, facilitant accessos ordenats a les diferents fonts d'informació i recursos per a alumnes. Identifiquem necessitats funcionals clau i tipus d'usuari amb les seves necessitats particulars.

Paral·lelament, es duen a terme sessions fotogràfiques que mostren la diversitat del centre i la seva realitat en el dia a dia, vestint amb elles la totalitat de les seccions presents a la web, generalment centrades en l'accés efectiu a la informació.

El disseny resultant és sobri i estructuralment senzill, i fent un ús puntual d'elements visuals i gràfica accessòria, unit a grans espaiats i crides a l'acció, configura un projecte apte per a un ampli espectre d'usuaris.

Establim un nou sistema visual configurant codis cromàtics, tipogràfics i estructurals. El sistema de color parteix de valors presents a l’aprenentatge: un verd poc estrident que expressa serenitat i calma, un taronja aportant determinació, entusiasme i passió i un blau, habitualment lligat a l’intelectualitat, la ment i els seus processos.

La gràfica accessòria que hem dissenyat representa conceptualment la multiplicitat de camins que un alumne pot escollir i recòrrer al centre. Es construeix partint d’un element gràfic inicial que podem duplicar i lligar amb altres elements per generar composicions elaborades o patrons que ajuden a la generació de la identitat visual.

Per resoldre la web, portem a terme un procés d'estructuració completa de la informació dispersa en diverses webs existents, facilitant accessos ordenats a les diferents fonts d'informació i recursos per a alumnes. Identifiquem necessitats funcionals clau i tipus d'usuari amb les seves necessitats particulars.

Paral·lelament, es duen a terme sessions fotogràfiques que mostren la diversitat del centre i la seva realitat en el dia a dia, vestint amb elles la totalitat de les seccions presents a la web, generalment centrades en l'accés efectiu a la informació.

El disseny resultant és sobri i estructuralment senzill, i fent un ús puntual d'elements visuals i gràfica accessòria, unit a grans espaiats i crides a l'acció, configura un projecte apte per a un ampli espectre d'usuaris.

3

3

El resultat

El resultat

El resultat

Obtenim una marca directa i moderna, que destaca pel seu rigor i simplicitat de formes i que parla d’obrir portes al futur i del lligam del centre amb la ciutat. És aquesta simplicitat gràfica la que ens aporta una marca de llarg recorregut, que conté alhora una forta càrrega simbòlica.

Juntament amb la marca, l’INS Terrassa rep un sistema visual escalable que té un impacte sobre tot tipus d’aplicacions on la marca tingui presència.

La seva nova web unifica tots els continguts existents al voltant de l'INS Terrassa, de manera ordenada, jerarquitzada i coherent, creant una experiència senzilla i directa, tant per a alumnes i professors del centre com per a possibles interessats en l'oferta formativa d'aquest, a l'hora que posa en funcionament la nova identitat visual del centre.

Obtenim una marca directa i moderna, que destaca pel seu rigor i simplicitat de formes i que parla d’obrir portes al futur i del lligam del centre amb la ciutat. És aquesta simplicitat gràfica la que ens aporta una marca de llarg recorregut, que conté alhora una forta càrrega simbòlica.

Juntament amb la marca, l’INS Terrassa rep un sistema visual escalable que té un impacte sobre tot tipus d’aplicacions on la marca tingui presència.

La seva nova web unifica tots els continguts existents al voltant de l'INS Terrassa, de manera ordenada, jerarquitzada i coherent, creant una experiència senzilla i directa, tant per a alumnes i professors del centre com per a possibles interessats en l'oferta formativa d'aquest, a l'hora que posa en funcionament la nova identitat visual del centre.

Obtenim una marca directa i moderna, que destaca pel seu rigor i simplicitat de formes i que parla d’obrir portes al futur i del lligam del centre amb la ciutat. És aquesta simplicitat gràfica la que ens aporta una marca de llarg recorregut, que conté alhora una forta càrrega simbòlica.

Juntament amb la marca, l’INS Terrassa rep un sistema visual escalable que té un impacte sobre tot tipus d’aplicacions on la marca tingui presència.

La seva nova web unifica tots els continguts existents al voltant de l'INS Terrassa, de manera ordenada, jerarquitzada i coherent, creant una experiència senzilla i directa, tant per a alumnes i professors del centre com per a possibles interessats en l'oferta formativa d'aquest, a l'hora que posa en funcionament la nova identitat visual del centre.

Obtenim una marca directa i moderna, que destaca pel seu rigor i simplicitat de formes i que parla d’obrir portes al futur i del lligam del centre amb la ciutat. És aquesta simplicitat gràfica la que ens aporta una marca de llarg recorregut, que conté alhora una forta càrrega simbòlica.

Juntament amb la marca, l’INS Terrassa rep un sistema visual escalable que té un impacte sobre tot tipus d’aplicacions on la marca tingui presència.

La seva nova web unifica tots els continguts existents al voltant de l'INS Terrassa, de manera ordenada, jerarquitzada i coherent, creant una experiència senzilla i directa, tant per a alumnes i professors del centre com per a possibles interessats en l'oferta formativa d'aquest, a l'hora que posa en funcionament la nova identitat visual del centre.

Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Branding INS Terrassa – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL