Catàlegs de producte BCS

Catàlegs de producte BCS

Catàlegs de producte BCS

Catàlegs de producte BCS

Catàlegs de producte BCS

Organitzem l’arquitectura de marques i productes d’un fabricant de tractors i maquinària agrícola, per la comunicació B2B amb els seus distribuidors d’arreu del món

Organitzem l’arquitectura de marques i productes d’un fabricant de tractors i maquinària agrícola, per la comunicació B2B amb els seus distribuidors d’arreu del món

Organitzem l’arquitectura de marques i productes d’un fabricant de tractors i maquinària agrícola, per la comunicació B2B amb els seus distribuidors d’arreu del món

Organitzem l’arquitectura de marques i productes d’un fabricant de tractors i maquinària agrícola, per la comunicació B2B amb els seus distribuidors d’arreu del món

Organitzem l’arquitectura de marques i productes d’un fabricant de tractors i maquinària agrícola, per la comunicació B2B amb els seus distribuidors d’arreu del món

Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Als anys 40 l’enginyer Luigi Castoldi –tècnic visionari i pioner de la mecanització agrícola–, veu com les labors que duen a terme els agricultors impliquen jornades de treball extremadament dures. Partint d’aquesta observació projecta i construeix l’any 1942 una de les primeres segadores motoritzades del món, una màquina que revoluciona la forma de treballar al camp i permet millorar la qualitat de vida de molts agricultors. Avui, després de quasi 80 anys, BCS Group és una empresa capdavantera en la fabricació de tractors, motocultors, màquines de sega, grups electrògens i motosoldadores, i opera a més de 100 països amb les marques comercials BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa.

Als anys 40 l’enginyer Luigi Castoldi –tècnic visionari i pioner de la mecanització agrícola–, veu com les labors que duen a terme els agricultors impliquen jornades de treball extremadament dures. Partint d’aquesta observació projecta i construeix l’any 1942 una de les primeres segadores motoritzades del món, una màquina que revoluciona la forma de treballar al camp i permet millorar la qualitat de vida de molts agricultors. Avui, després de quasi 80 anys, BCS Group és una empresa capdavantera en la fabricació de tractors, motocultors, màquines de sega, grups electrògens i motosoldadores, i opera a més de 100 països amb les marques comercials BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa.

Als anys 40 l’enginyer Luigi Castoldi –tècnic visionari i pioner de la mecanització agrícola–, veu com les labors que duen a terme els agricultors impliquen jornades de treball extremadament dures. Partint d’aquesta observació projecta i construeix l’any 1942 una de les primeres segadores motoritzades del món, una màquina que revoluciona la forma de treballar al camp i permet millorar la qualitat de vida de molts agricultors. Avui, després de quasi 80 anys, BCS Group és una empresa capdavantera en la fabricació de tractors, motocultors, màquines de sega, grups electrògens i motosoldadores, i opera a més de 100 països amb les marques comercials BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa.

Als anys 40 l’enginyer Luigi Castoldi –tècnic visionari i pioner de la mecanització agrícola–, veu com les labors que duen a terme els agricultors impliquen jornades de treball extremadament dures. Partint d’aquesta observació projecta i construeix l’any 1942 una de les primeres segadores motoritzades del món, una màquina que revoluciona la forma de treballar al camp i permet millorar la qualitat de vida de molts agricultors. Avui, després de quasi 80 anys, BCS Group és una empresa capdavantera en la fabricació de tractors, motocultors, màquines de sega, grups electrògens i motosoldadores, i opera a més de 100 països amb les marques comercials BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa.
 

Als anys 40 l’enginyer Luigi Castoldi –tècnic visionari i pioner de la mecanització agrícola–, veu com les labors que duen a terme els agricultors impliquen jornades de treball extremadament dures. Partint d’aquesta observació projecta i construeix l’any 1942 una de les primeres segadores motoritzades del món, una màquina que revoluciona la forma de treballar al camp i permet millorar la qualitat de vida de molts agricultors. Avui, després de quasi 80 anys, BCS Group és una empresa capdavantera en la fabricació de tractors, motocultors, màquines de sega, grups electrògens i motosoldadores, i opera a més de 100 països amb les marques comercials BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa. 

INFO

Client: BCS Ibérica
Serveis: Disseny editorial, fotografia, redacció, producció impresa
Persones implicades: 5

Client: BCS Ibérica
Serveis: Disseny editorial, fotografia, redacció, producció impresa
Persones implicades: 5

Client: BCS Ibérica
Serveis: Disseny editorial, fotografia, redacció, producció impresa
Persones implicades: 5

Client: BCS Ibérica
Serveis: Disseny editorial, fotografia, redacció, producció impresa
Persones implicades: 5

1

1

El repte

El repte

El repte

BCS Group és una companyia multinacional que fabrica i comercialitza màquines agrícoles i industrials amb quatre marques comercials diferents, cadascuna amb els seus propis productes i xarxa de distribució. És complicat –especialment per distribuidors i clients potencials– tenir una visió global de l’empresa i de la seva oferta de productes.

El repte del projecte consisteix en comunicar la fortalesa de l’empresa i tota la gama de producte per cadascuna de les seves marques comercials –BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa–, de forma atractiva i coherent, mostrant la informació tècnica i l’aplicació pràctica de cada una de les màquines.

BCS Group és una companyia multinacional que fabrica i comercialitza màquines agrícoles i industrials amb quatre marques comercials diferents, cadascuna amb els seus propis productes i xarxa de distribució. És complicat –especialment per distribuidors i clients potencials– tenir una visió global de l’empresa i de la seva oferta de productes.

El repte del projecte consisteix en comunicar la fortalesa de l’empresa i tota la gama de producte per cadascuna de les seves marques comercials –BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa–, de forma atractiva i coherent, mostrant la informació tècnica i l’aplicació pràctica de cada una de les màquines.

BCS Group és una companyia multinacional que fabrica i comercialitza màquines agrícoles i industrials amb quatre marques comercials diferents, cadascuna amb els seus propis productes i xarxa de distribució. És complicat –especialment per distribuidors i clients potencials– tenir una visió global de l’empresa i de la seva oferta de productes.

El repte del projecte consisteix en comunicar la fortalesa de l’empresa i tota la gama de producte per cadascuna de les seves marques comercials –BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa–, de forma atractiva i coherent, mostrant la informació tècnica i l’aplicació pràctica de cada una de les màquines.

BCS Group és una companyia multinacional que fabrica i comercialitza màquines agrícoles i industrials amb quatre marques comercials diferents, cadascuna amb els seus propis productes i xarxa de distribució. És complicat –especialment per distribuidors i clients potencials– tenir una visió global de l’empresa i de la seva oferta de productes.

El repte del projecte consisteix en comunicar la fortalesa de l’empresa i tota la gama de producte per cadascuna de les seves marques comercials –BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa–, de forma atractiva i coherent, mostrant la informació tècnica i l’aplicació pràctica de cada una de les màquines.

BCS Group és una companyia multinacional que fabrica i comercialitza màquines agrícoles i industrials amb quatre marques comercials diferents, cadascuna amb els seus propis productes i xarxa de distribució. És complicat –especialment per distribuidors i clients potencials– tenir una visió global de l’empresa i de la seva oferta de productes.

El repte del projecte consisteix en comunicar la fortalesa de l’empresa i tota la gama de producte per cadascuna de les seves marques comercials –BCS, Ferrari, Pasquali i Mosa–, de forma atractiva i coherent, mostrant la informació tècnica i l’aplicació pràctica de cada una de les màquines.

2

2

El procès

El procès

El procès

Hem col·laborat amb el departament de màrqueting de BCS Ibèrica i BCS Group (Itàlia) en la conceptualització i el disseny editorial d’un catàleg per cada una de les marques, que reuneix en un sol document imprès tota la gama de producte i la seva informació essencial, anteriorment dispersa en catàlegs individuals per cada model de màquina.

La informació de cada producte s’ha organitzat en base a una retícula que estructura els continguts en un ordre lògic, començant pel nom del model de màquina i les seves respectives versions, i continuant per les seves especificacions tècniques bàsiques, les cotes i per últim els accessoris i configuracions especials. D’aquesta manera aconseguim una lectura fluida i ordenada, on les característiques definitòries del producte es copsen de forma ràpida. 

A més de fer-nos càrrec del disseny editorial, el projecte ha demandat també la direcció d’art en varies sessions fotogràfiques que ens permeten mostrar el producte treballant en condicions reals, així com la redacció de textos (copywriting) i la seva traducció i adaptació a diferents idiomes. Per finalitzar, hem supervisat la producció dels catàlegs a impremta, tenint cura d’escollir el paper, l’enquadernació i les tècniques i acabats més adients.

Hem col·laborat amb el departament de màrqueting de BCS Ibèrica i BCS Group (Itàlia) en la conceptualització i el disseny editorial d’un catàleg per cada una de les marques, que reuneix en un sol document imprès tota la gama de producte i la seva informació essencial, anteriorment dispersa en catàlegs individuals per cada model de màquina.

La informació de cada producte s’ha organitzat en base a una retícula que estructura els continguts en un ordre lògic, començant pel nom del model de màquina i les seves respectives versions, i continuant per les seves especificacions tècniques bàsiques, les cotes i per últim els accessoris i configuracions especials. D’aquesta manera aconseguim una lectura fluida i ordenada, on les característiques definitòries del producte es copsen de forma ràpida. 

A més de fer-nos càrrec del disseny editorial, el projecte ha demandat també la direcció d’art en varies sessions fotogràfiques que ens permeten mostrar el producte treballant en condicions reals, així com la redacció de textos (copywriting) i la seva traducció i adaptació a diferents idiomes. Per finalitzar, hem supervisat la producció dels catàlegs a impremta, tenint cura d’escollir el paper, l’enquadernació i les tècniques i acabats més adients.

Hem col·laborat amb el departament de màrqueting de BCS Ibèrica i BCS Group (Itàlia) en la conceptualització i el disseny editorial d’un catàleg per cada una de les marques, que reuneix en un sol document imprès tota la gama de producte i la seva informació essencial, anteriorment dispersa en catàlegs individuals per cada model de màquina.

La informació de cada producte s’ha organitzat en base a una retícula que estructura els continguts en un ordre lògic, començant pel nom del model de màquina i les seves respectives versions, i continuant per les seves especificacions tècniques bàsiques, les cotes i per últim els accessoris i configuracions especials. D’aquesta manera aconseguim una lectura fluida i ordenada, on les característiques definitòries del producte es copsen de forma ràpida. 

A més de fer-nos càrrec del disseny editorial, el projecte ha demandat també la direcció d’art en varies sessions fotogràfiques que ens permeten mostrar el producte treballant en condicions reals, així com la redacció de textos (copywriting) i la seva traducció i adaptació a diferents idiomes. Per finalitzar, hem supervisat la producció dels catàlegs a impremta, tenint cura d’escollir el paper, l’enquadernació i les tècniques i acabats més adients.

Hem col·laborat amb el departament de màrqueting de BCS Ibèrica i BCS Group (Itàlia) en la conceptualització i el disseny editorial d’un catàleg per cada una de les marques, que reuneix en un sol document imprès tota la gama de producte i la seva informació essencial, anteriorment dispersa en catàlegs individuals per cada model de màquina.

La informació de cada producte s’ha organitzat en base a una retícula que estructura els continguts en un ordre lògic, començant pel nom del model de màquina i les seves respectives versions, i continuant per les seves especificacions tècniques bàsiques, les cotes i per últim els accessoris i configuracions especials. D’aquesta manera aconseguim una lectura fluida i ordenada, on les característiques definitòries del producte es copsen de forma ràpida. 

A més de fer-nos càrrec del disseny editorial, el projecte ha demandat també la direcció d’art en varies sessions fotogràfiques que ens permeten mostrar el producte treballant en condicions reals, així com la redacció de textos (copywriting) i la seva traducció i adaptació a diferents idiomes. Per finalitzar, hem supervisat la producció dels catàlegs a impremta, tenint cura d’escollir el paper, l’enquadernació i les tècniques i acabats més adients.

Hem col·laborat amb el departament de màrqueting de BCS Ibèrica i BCS Group (Itàlia) en la conceptualització i el disseny editorial d’un catàleg per cada una de les marques, que reuneix en un sol document imprès tota la gama de producte i la seva informació essencial, anteriorment dispersa en catàlegs individuals per cada model de màquina.

La informació de cada producte s’ha organitzat en base a una retícula que estructura els continguts en un ordre lògic, començant pel nom del model de màquina i les seves respectives versions, i continuant per les seves especificacions tècniques bàsiques, les cotes i per últim els accessoris i configuracions especials. D’aquesta manera aconseguim una lectura fluida i ordenada, on les característiques definitòries del producte es copsen de forma ràpida. 

A més de fer-nos càrrec del disseny editorial, el projecte ha demandat també la direcció d’art en varies sessions fotogràfiques que ens permeten mostrar el producte treballant en condicions reals, així com la redacció de textos (copywriting) i la seva traducció i adaptació a diferents idiomes. Per finalitzar, hem supervisat la producció dels catàlegs a impremta, tenint cura d’escollir el paper, l’enquadernació i les tècniques i acabats més adients.

3

3

El resultat

El resultat

El resultat

Obtenim un catàleg de gama singular i individualitzat per cada una de les marques que integren BCS Group. Un document idoni per presentar l’empresa a clients d’arreu del món i per prospectar nous distribuidors, que permet a l’equip directiu i comercial de BCS explicar la companyia i la seva gama de producte al complet de forma extensa i contundent.

Obtenim un catàleg de gama singular i individualitzat per cada una de les marques que integren BCS Group. Un document idoni per presentar l’empresa a clients d’arreu del món i per prospectar nous distribuidors, que permet a l’equip directiu i comercial de BCS explicar la companyia i la seva gama de producte al complet de forma extensa i contundent.

Obtenim un catàleg de gama singular i individualitzat per cada una de les marques que integren BCS Group. Un document idoni per presentar l’empresa a clients d’arreu del món i per prospectar nous distribuidors, que permet a l’equip directiu i comercial de BCS explicar la companyia i la seva gama de producte al complet de forma extensa i contundent.

Obtenim un catàleg de gama singular i individualitzat per cada una de les marques que integren BCS Group. Un document idoni per presentar l’empresa a clients d’arreu del món i per prospectar nous distribuidors, que permet a l’equip directiu i comercial de BCS explicar la companyia i la seva gama de producte al complet de forma extensa i contundent.

Obtenim un catàleg de gama singular i individualitzat per cada una de les marques que integren BCS Group. Un document idoni per presentar l’empresa a clients d’arreu del món i per prospectar nous distribuidors, que permet a l’equip directiu i comercial de BCS explicar la companyia i la seva gama de producte al complet de forma extensa i contundent.

Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Catàlegs de producte BCS – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL