Identitat i packaging per Anna Codina

Identitat i packaging per Anna Codina

Identitat i packaging per Anna Codina

Identitat i packaging per Anna Codina

Identitat i packaging per Anna Codina

Una marca cosmètica inspirada en el Cap de Creus

Una marca cosmètica inspirada en el Cap de Creus

Una marca cosmètica inspirada en el Cap de Creus

Una marca cosmètica inspirada en el Cap de Creus

Una marca cosmètica inspirada en el Cap de Creus

Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Anna Codina –farmacèutica i experta en formulació cosmètica–, ha dedicat la seva carrera professional a ajudar marques de cosmètics a investigar i desenvolupar els seus productes. La seva marca personal neix amb la voluntat de crear una línia cosmètica propia, centrada en l’eficiència i en oferir resultats tangibles mitjançant formulacions avançades.

Anna Codina –farmacèutica i experta en formulació cosmètica–, ha dedicat la seva carrera professional a ajudar marques de cosmètics a investigar i desenvolupar els seus productes. La seva marca personal neix amb la voluntat de crear una línia cosmètica propia, centrada en l’eficiència i en oferir resultats tangibles mitjançant formulacions avançades.

Anna Codina –farmacèutica i experta en formulació cosmètica–, ha dedicat la seva carrera professional a ajudar marques de cosmètics a investigar i desenvolupar els seus productes. La seva marca personal neix amb la voluntat de crear una línia cosmètica propia, centrada en l’eficiència i en oferir resultats tangibles mitjançant formulacions avançades.

Anna Codina –farmacèutica i experta en formulació cosmètica–, ha dedicat la seva carrera professional a ajudar marques de cosmètics a investigar i desenvolupar els seus productes. La seva marca personal neix amb la voluntat de crear una línia cosmètica propia, centrada en l’eficiència i en oferir resultats tangibles mitjançant formulacions avançades.

Anna Codina –farmacèutica i experta en formulació cosmètica–, ha dedicat la seva carrera professional a ajudar marques de cosmètics a investigar i desenvolupar els seus productes. La seva marca personal neix amb la voluntat de crear una línia cosmètica propia, centrada en l’eficiència i en oferir resultats tangibles mitjançant formulacions avançades.

INFO

Client: Anna Codina
Serveis: Consultoria de marca, concepte, brand, manuals d'identitat, aplicacions
Persones implicades: 4

Client: Anna Codina
Serveis: Consultoria de marca, concepte, brand, manuals d'identitat, aplicacions
Persones implicades: 4

Client: Anna Codina
Serveis: Consultoria de marca, concepte, brand, manuals d'identitat, aplicacions
Persones implicades: 4

Client: Anna Codina
Serveis: Consultoria de marca, concepte, brand, manuals d'identitat, aplicacions
Persones implicades: 4

Client: Anna Codina
Serveis: Consultoria de marca, concepte, brand, manuals d'identitat, aplicacions
Persones implicades: 4

1

1

El repte

El repte

El repte

El projecte parteix de la necessitat de crear una identitat concreta per a una gamma de productes estètics d'alta qualitat, produïts fins al moment per ser comercialitzats a través de farmàcies i centres d'estètica. En ser comercialitzats a través del nom del client, sorgeix la necessitat de crear un logotip específic, establir una identitat visual concreta i produir tot un ecosistema que enalteixi especialment els envasos de producte.

El projecte parteix de la necessitat de crear una identitat concreta per a una gamma de productes estètics d'alta qualitat, produïts fins al moment per ser comercialitzats a través de farmàcies i centres d'estètica. En ser comercialitzats a través del nom del client, sorgeix la necessitat de crear un logotip específic, establir una identitat visual concreta i produir tot un ecosistema que enalteixi especialment els envasos de producte.

El projecte parteix de la necessitat de crear una identitat concreta per a una gamma de productes estètics d'alta qualitat, produïts fins al moment per ser comercialitzats a través de farmàcies i centres d'estètica. En ser comercialitzats a través del nom del client, sorgeix la necessitat de crear un logotip específic, establir una identitat visual concreta i produir tot un ecosistema que enalteixi especialment els envasos de producte.

El projecte parteix de la necessitat de crear una identitat concreta per a una gamma de productes estètics d'alta qualitat, produïts fins al moment per ser comercialitzats a través de farmàcies i centres d'estètica. En ser comercialitzats a través del nom del client, sorgeix la necessitat de crear un logotip específic, establir una identitat visual concreta i produir tot un ecosistema que enalteixi especialment els envasos de producte.

2

2

El procès

El procès

El procès

En primer lloc, creem una marca que fuig de convencions al seu sector, presentant caràcters geomètrics, contundents i formalment senzills, amb la sobrietat del negre sobre blanc. Acompanyem el logotip d'una tipografia serif que ofereix un contrast interessant entre contemporaneitat i classicisme.

Per la identificació de cada envàs es crea un sistema iconogràfic a través del qual presentar un ampli ventall de productes en funció de les seves característiques o efectes fonamentals.

Juntament amb el logotip, el tractament tipogràfic i la iconografia, generem un seguit de textures bicolor inspirades en la frescor de la mar: pedra, sorra, aigua, sal... creant tot un entorn visual que es reforça al màxim en la direcció d'art fotogràfica, on tots els atributs associats a la marca surten a la llum, conformant una identitat bella, càlida i serena.

En primer lloc, creem una marca que fuig de convencions al seu sector, presentant caràcters geomètrics, contundents i formalment senzills, amb la sobrietat del negre sobre blanc. Acompanyem el logotip d'una tipografia serif que ofereix un contrast interessant entre contemporaneitat i classicisme.

Per la identificació de cada envàs es crea un sistema iconogràfic a través del qual presentar un ampli ventall de productes en funció de les seves característiques o efectes fonamentals.

Juntament amb el logotip, el tractament tipogràfic i la iconografia, generem un seguit de textures bicolor inspirades en la frescor de la mar: pedra, sorra, aigua, sal... creant tot un entorn visual que es reforça al màxim en la direcció d'art fotogràfica, on tots els atributs associats a la marca surten a la llum, conformant una identitat bella, càlida i serena.

En primer lloc, creem una marca que fuig de convencions al seu sector, presentant caràcters geomètrics, contundents i formalment senzills, amb la sobrietat del negre sobre blanc. Acompanyem el logotip d'una tipografia serif que ofereix un contrast interessant entre contemporaneitat i classicisme.

Per la identificació de cada envàs es crea un sistema iconogràfic a través del qual presentar un ampli ventall de productes en funció de les seves característiques o efectes fonamentals.

Juntament amb el logotip, el tractament tipogràfic i la iconografia, generem un seguit de textures bicolor inspirades en la frescor de la mar: pedra, sorra, aigua, sal... creant tot un entorn visual que es reforça al màxim en la direcció d'art fotogràfica, on tots els atributs associats a la marca surten a la llum, conformant una identitat bella, càlida i serena.

En primer lloc, creem una marca que fuig de convencions al seu sector, presentant caràcters geomètrics, contundents i formalment senzills, amb la sobrietat del negre sobre blanc. Acompanyem el logotip d'una tipografia serif que ofereix un contrast interessant entre contemporaneitat i classicisme.

Per la identificació de cada envàs es crea un sistema iconogràfic a través del qual presentar un ampli ventall de productes en funció de les seves característiques o efectes fonamentals.

Juntament amb el logotip, el tractament tipogràfic i la iconografia, generem un seguit de textures bicolor inspirades en la frescor de la mar: pedra, sorra, aigua, sal... creant tot un entorn visual que es reforça al màxim en la direcció d'art fotogràfica, on tots els atributs associats a la marca surten a la llum, conformant una identitat bella, càlida i serena.

3

3

El resultat

El resultat

El resultat

Obtenim un logotip de llarg recorregut i una col·lecció d'envasos unificats, amb una neutralitat i netedat adequades pel seu sector però amb una força identificativa inusual en productes cosmètics.

El sistema visual creat permet un creixement continu de la gamma de productes del client i la definició global de la marca permet aterrar-la amb garanties a un sector complex i disputat.

 

Obtenim un logotip de llarg recorregut i una col·lecció d'envasos unificats, amb una neutralitat i netedat adequades pel seu sector però amb una força identificativa inusual en productes cosmètics.

El sistema visual creat permet un creixement continu de la gamma de productes del client i la definició global de la marca permet aterrar-la amb garanties a un sector complex i disputat.

Obtenim un logotip de llarg recorregut i una col·lecció d'envasos unificats, amb una neutralitat i netedat adequades pel seu sector però amb una força identificativa inusual en productes cosmètics.

El sistema visual creat permet un creixement continu de la gamma de productes del client i la definició global de la marca permet aterrar-la amb garanties a un sector complex i disputat.

Obtenim un logotip de llarg recorregut i una col·lecció d'envasos unificats, amb una neutralitat i netedat adequades pel seu sector però amb una força identificativa inusual en productes cosmètics.

El sistema visual creat permet un creixement continu de la gamma de productes del client i la definició global de la marca permet aterrar-la amb garanties a un sector complex i disputat.

Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Packaging Anna Codina – Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)
Anna Codina Cosmetics - Baku Creativitat – Agència de branding a Terrassa (Barcelona)

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL